Centar za poslovnu edukaciju - Bosna i Hercegovina - Sarajevo - Tuzla - Stručno usavršavanje

 

 
 •  

   

 • Stručno usavršavanje
  znanje za usješno poslovanje

 

Autodesk 3ds MAX – 3d modeliranje i vizualizacija

Ovaj kurs je namijenjen onima koji imaju osnovna znanja 2D računarske grafike i žele ta znanja da dopune i znanjem 3D grafike. Od onih koji se bave pripremom štampe, animacijama za video produkciju, 3D vizualizacijama u arhitekturi, projektovanjem namještaja, enterijera ili nekim drugim 3D modeliranjem. Tokom obrazovnog procesa upoznati ćete i usvojiti sve prednosti 3D okruženja da bi na kraju samostalno izrađivali 3D modele, animirali scene, ubacivali efekte, svjetla, kamere i izradili kompletan projekt vizalizacije u tri dimenzije. Dobro modeliranje je bitno ali to je samo pola posla, kvalitetni, znalački urađeni materijali su ono što izdvaja dobar rendering od lošeg, te je radi toga materijalima dat veći broj lekcija u predavanjima. Cilj obrazovanja je sticanje novih znanja i vještina koje obavlja 3D dizajner. Polaznik će naučiti rad sa 3D modelima, pojmovima vezanim uz modeliranje, vizualizaciju i animaciju, interfejsom 3ds Max-a, stvaranjem i modificiranjem jednostavnih i složenih Patch i Mesh modela, te jednostavnih NURBS modela, osnovnim tipovima svjetla i kamera, načinom odabira povoljnog položaja svjetla i kamera u odnosu na model, izradom jednostavnih animacija i posebnim efekatima.

 

Autodesk 3ds Max je trenutno najpopularnija aplikacija za rad u 3D prostoru. Pogodna je za modeliranje u ovom okruženju kroz izradu grafike-slike i animiranje. Korištenjem specijalnih i mnogobrojnih efekata, ova aplikacija omogućava i izradu video montaža. Ovdje je jako važno naglasiti kompatibilnost sa AutoCAD-om što ovoj aplikaciji daje mnoge prednosti u odnosu na druge programe koji služe za modeliranje, animiranje i renderiranje. 3D studio omogućava fantastičnu podršku za razvoj igara, vizualne efekte umjetnika i grafičkih dizajnera s jedne strane, i arhitekata, dizajnera, inženjera, stručnjaka za vizualizaciju sa druge.

 

Ono što ga izdvaja od konkurencije je jednostavnost upotrebe, prilagođenost inženjerskim softverima, direktne veze sa istima, veliki broj korisnika i velike količine materijala za učenje. Predstavlja apsolutni standard za vizualizaciju, najrasprostranjeniji i najčešće korišćen 3D softver. 3Ds Max je softver koji je 25 godina na tržištu, i sa svojom paletom alatki za modeliranje i vizualizaciju u koje je uloženo nešto više od 25 godina intenzivnog razvoja predstavlja izuzetno moćan alat za prenošenje, razmjenu i prikazivanje ideje.
Vizualizacija služi da bi se konačni projekat predstavio interesnim stranama u procesu, te time na što realističniji način prenijela ideja projekta. Vizualizacija se koristi i u toku projektovanja, a time značajno utiče na konačni dizajn. Pored grafičkog prikaza, 3Ds Max Design nudi module za precizne analize osvjetljenosti objekata.

 

Kome je namjenjen kurs:- Kurs za 3ds Max je na prvom mestu namijenjen svakome ko želi da se upozna sa 3D dizajnom, kako bi naučio da izrađuje različite vrste animacija i grafike, koje su trodimenzionalne, odnosno kako bi savladao korišćenje svih alata koje nudi program 3D Studio Max.
- Namijenjen svakome ko želi da se upozna sa vizualizacijom objekata visokogradnje, namještaja, enterijera, eksterijera, takođe ga koriste građevinski inženjeri za prikaz projekata niskogradnje, autoputeva, mostova, itd. Osim vizualizacije koristi se za napredno modelovanje složenih formi koje nije moguće, ili je jako teško, modelirati u specijalističkim inženjerskim softverima.

 

 • Predznanje: osnove rada na računaru i poznavanje osnova 2D grafike.

 • Trajanje: 54 časa (3 mjeseca nastave). Kliknite za pregled tema kursa.

 • U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog Multicom CPE certifikata.
 • U cijenu je uračunat štampani priručnik za kurs obima više od 140 A4 stranica sa primjerima - radnim fajlovima. Kliknite da vidite uzorak priručnika
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.
 • Ovaj kurs je trenutno dostupan samo u CPE Sarajevo

 

Cijena: 695 KM.

Cijena sa 20 % popusta: 555 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

 

 

OSNOVE BIM-A Autodesk Revit

Osnovni zadatak ovog kursa jeste edukacija u Autodesk Revit programu. Polaznici se upoznaju sa konceptom Bulding Information Modeling (BIM) i alatima za uređivanje arhitektonskih i građevinskih projekata i dokumentacije. Polaznici počinju sa učenjem fundamentalnih funkcija Autodesk Revit te napreduju sa šematskim crtanjem, konstruktivnom dokumentacijom i vizuelnim prikazom.
U početnim časovima polaznicima će se prezentirati koncept i teorije BIM-a jednostavnim prezentacijama – Jedan projekat koji se veže na sve ostalo - kao i logiku arhitekture BIM-a. Ubrzo nakon toga polaznicima će se prezentirati osnovne funkcije alata, procedura i redoslijed upotrebe istih koje će moći primijeniti na praktičnim zadacima -korak po korak-. Kurs u nastavku objašnjava osnovne elemente u oblikovanju i projektovanju tehničke dokumentacije koje čine 50% od sadržaja projekta. Nakon osnovnih elemenata kurs se fokusira na prateće elemente te će potaknuti polaznike da razmišljaju o detaljima i samoj strukturi objekata. U konačnici kursa polaznici će naućiti svrhu BIM-a kao prezentaciju njihovog budućeg objekta ili strukture te preuzimanja svih mogućih parametara vezanih za izgled, konstrukciju ili upravljanje isitim projektom. Koordinacija i preuzimanje podataka je najvažniji cilj BIM-a.

 

Ciljna skupina: Kurs je namijenjen polazicima koji nemaju predhodna CAD iskustva, sa velikim interesovanjem i željom za učenje osnove Autodesk Revit. Preporučeno je da posjeduju veliko poznavanje u izradi inžinjerskih projekata i skica.

 

Ciljevi kursa:Nakon završetka kursa, kandidati će biti u stanju da:

 • Poznaju osnovni koncept rada Revita i razliku rada u odnosu na tradicionalnu metodologiju 2D dizajna
 • Poznaju interface Revit-a i povećaju produktivnost izrade finalnog projekt dizajna
 • Upoznaju osnove modeliranja i izradu elemenata koji čine osnovnu strukturu gradjevinskih projekata
 • Kreiranje i editovanje vizuelnog izgleda geometrije
 • Parametrijsko upravljanje modelima
 • Rad sa eksternim projektima i eksterne reference
 • Kolaboracija unutar timskog rada na projektima
 • Uredjivanje i upravaljanje različitim stilovima dimenzionisanja
 • Priprema za štampu i plotanje
 • Rad sa prikupljanjem podataka iz geometrije, vezanje sa predmjerima i predračunima i tehnike tagovanja.
 • Unaprijede kvalitetniju vizualizaciju modela kao krajnji rezultat prodaje vlastitih ideja potencijalnim klijentima.

 

 • Predznanje: osnove rada na računaru.

 • Trajanje: 40 časa (2 mjeseca nastave).

 • U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog Multicom CPE certifikata.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.
 • Ovaj kurs je trenutno dostupan samo u CPE Sarajevo

 

Cijena: 545 KM.

Cijena sa 20 % popusta: 435 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

 

 

AutoCAD – osnove 2D grafike

Izrada 2D crteža i 3D modela, vizualizacija i animacija postali su sastavni dio svakog projekta. Potreba za CAD specijalistima vrlo je velika u većini modernih firmi koje se bave projektovanjem, proizvodnjom, planiranjem... Korištenje računara za izradu tehničke i proizvodne dokumentacije kao i građevinskih planova, nacrta i sl. smatra se zahtjevnijim projektantskim zadatkom koji je zbog toga povjeren malobrojnim CAD stručnjacima. Cilj ovog programa je osposobiti polaznike za samostalan rad u poslovima izrade i ažuriranja tehničke dokumentacije koja se koristi kao dio projekta, radioničkog ili izvedbenog plana u industriji, izrade planova gradnje i nacrta u građevinarstvu te crtanja električnih shema i blok dijagrama.

Kurs je namjenjen polaznicima koji nemaju prethodna CAD iskustva, ali je napravljan tako da prirodno i logički slijedi korake u izradi ove vrste crteža. Ovo omogućava polaznicima da lakše razumiju sadržaje koji im se prezentiraju, te da brzo i lako savladaju planirano CAD gradivo. Po završetku kraćih teoretskih prezentacija polaznici će imati priliku da odmah praktično isprobaju sve teoretski obrađene alate i tehnike korištenja CAD alata. Nakon kompletiranja ovog opsežnog bazičnog kursa AutoCAD-a, polaznici će biti u mogućnosti da koriste alate za crtanje i uređivanje, organizuju objekte u slojevima (layer-ima), dodaju tekst i osnovne dimenzije, te pripreme dokument za štampu (plot-anje).

 

Teme kursa:

 1. 1. Razumijevanje radnog prostora i izgleda AutoCAD aplikacije
 2. 2. Upotreba osnovnih alata za crtanje, uređivanje i pregledanje
 3. 3. Organizacija objekata koji se crtaju u layer-e
 4. 4. Umetanje ponovno iskoristivih simbola (blokova)
 5. 5. Priprema plotanja layout-a
 6. 6. Dodavanje teksta, rešetki i dimenzija
 7. 7. Upotreba naprednijih tehnika uređivanja i konstrukcije
 8. 8. Kreiranja lokalnih i globalnih blokova
 9. 9. Podešavanje layer-a, stilova i template-a

 

Predznanje: osnove rada na računaru.

 • Trajanje: 40 časova (2 mjeseca nastave).
 • Literatura: AutoCAD 2014 i AutoCAD LT 2014 Osnove 800 str - originalna knjiga koju polaznici zdražavaju (uključena u cijenu).
 • U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog Multicom CPE certifikata.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

 

Cijena: 445 KM.

Cijena sa 20 % popusta: 355 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

 

 

Autodesk Inventor – 3d CAD za razvoj proizvoda

Autodesk Inventor je jedan od programa iz niza Autodesk programskih paketa i u osnovi se koristi za 3D modeliranje, dizajniranje i simulacije. S obzirom da na tržištu postoji izuzetno interesovanje za izradu trodimenzionalnih modela, Inventor predstavlja odličan i vrlo jednostavan alat za izradu istih. Inventor je osnovna i najvažnija komponenta autodeskovog rješenja za digitalni prototip. Pored 3D modeliranja on nudi i niz drugih pogodnosti kao što su izrada tehničke dokumentacije na osnovu 3D modela, izradu dinamičke simulacije kao i mogućnost rada FEM analize (Finite element method).


Cilj ovog kursa jeste osposobiti polaznike za samostalan rad u Autodesk Inventoru. S obzirom da je fokus postavljen na 3D modeliranje, polaznici kursa se upoznaju sa konceptom 3D modeliranja i načinom dizajniranja nekog modela. Početak kursa se odnosi na sticanje osnovnih znanja u pogledu modeliranja i dizajniranja te će biti prezentirane sve prednosti i nedostaci ove vrste rada. Pored toga što će se prikazati način dobijanja nekog modela, odnosno elementa, radit će se i na spajanju više takvih elemenata u odgovarajući sklop. Polaznici kursa će postepeno prolaziti kroz sve alate koji su neophodni za izradu 3D modela te će na kraju biti sposobni da izrade kako tehničku dokumentaciju, tako i rendere kao realističan prikaz datog modela.


Prednost Autodesk Inventora jeste ta što nije usko vezan za određenu skupinu korisnika, tako da je njegova primjena jako široka i koristi se za modeliranje u raznim poljima kao što su mašinstvo, elektrotehnika, arhitektura, građevina i slično.
Shodno ovome, kurs je namijenjen za sve one koji žele da nauče osnove o 3D modeliranju i na taj način prenesu svoje ideje u svijet 3D modeliranja.

 

Nakon završetka kursa, polaznici će biti u stanju da: - Samostalno izrade modele jednostavnijih oblika koji se nalaze u njihovoj svakodnevnici 

- Od postojećih cjelina stvore kompaktnu cjelinu i na taj način dobiju sklop

- Vrše konvertovanje modela u različite formate i kao takve ih koriste u nekim drugim softverskim paketima 

- Izrade 2D tehničku dokumentaciju na osnovu ranije kreiranog 3D modela
- Dobiju realističan prikaz svog modela u vidu slike (Render) 


 

Očekivanja i ciljevi 
Od polaznika se očekuje osnovno znanje upotrebe računara, a poželjno je dobro razumjevanje prikazivanja predmeta u 3D prostoru i iskustvo crtanja u 2D prostoru. Svi polaznici po završetku kursa biti će u mogućnosti izraditi 3D virutalni model jednostavnije konstrukcije (oblika) u Inventoru, te sastaviti više 3D modela u jedinstven sklop. Kurs će obraditi dva modula programskog paketa (Part Design i Assembly) uz dodatak rendisanja (Rendering) i kratkog uvoda u Drafing modul. 


 

Teme:Upoznavanje polaznika kursa, upoznavanje s programskim paketom Inventor, upoznavanje polaznika s konceptom projektnih zadataka.

Rad u modulu Part Design, konsultacije u vezi projektnih zadataka.

Rad u Assembly modulu, konsultacije u vezi projektnih zadataka.

Uvod u rendering i drafting, konsultacije u vezi projektnih zadataka.

Završne konsultacije u vezi projektnih zadataka.

Simulacija prezentacije projektnog zadatka.

Prezentacije projektnih zadataka učesnika kursa.

 

 • Predznanje: Osnove rada na računaru i poznavanje 2D crtanja na računaru (npr. AutoCAD)
 • Trajanje: 40 časova (2 mjeseca nastave).
 • Literatura: Autodesk Inventor 2013 osnove - originalna knjiga koju polaznici zadržavaju (uključena u cijenu)
 • U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog Multicom CPE certifikata.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.
 • Ovaj kurs je trenutno dostupan samo u CPE Sarajevo

 

Cijena: 595 KM.

Cijena sa 20 % popusta: 475 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

 

 

SolidWorks - 3d dizajn proizvoda i objekata

SolidWorks predstavlja višenamjenski programski paket za trodimenzionalno dizajniranje proizvoda i objekata, te pripremu istih za proizvodnju. Ovo je moćan program koji se pored svojih funkcionalnih sposobnosti prije svega odlikuje jednostavnošću korištenja. Izuzetno je pristupačan za rad, a ciljana grupa korisnika jesu tehnička lica koja brzo i jednostavno trebaju da dođu do izgleda svoga konačnog proizvoda ili objekta. Sa svojim veoma logičnim alatima, SolidWorks omogućava dizajnerima da brzo i jednostavno skiciraju svoje ideje, mijenjaju dimenzije i vrše sve što je potrebno kako bi najbržim putem došli od prvobitne zamisli do konačnog proizvoda. Velika prednost koja čini SolidWorks toliko popularnim jeste što nije ograničen na samo jednu, usko specijaliziranu grupu korisnika, već je naprotiv namijenjen za sve korisnike koji se bave dizajniranjem i projektovanjem. Jednostavnost korištenja u kombinaciji sa širokim mogućnostima, uz istovremenu nisku cijenu, su učinile da je SolidWorks danas prodat u preko 1.500.000 licenci širom svijeta u raznim granama industrije i arhitekture. Procjenjuje se kako danas preko 2 miliona inžinjera i dizajnera u preko 165.000 kompanija širom svijeta koriste SolidWorks - sa tendencijom porasta.

Kurs je namjenjen mašinskim i drugim inžinjerima, studentima mašinstva i elektrotehnike, građevincima, arhitektama i svma onima koji se smatraju dizajnerima u širem smislu (modni, likovni i sl) i žele da svoje ideje prenesu u 3D svijet.

Cilj kursa jeste da polaznike poduči konceptima i metodama 3D modeliranja u SolidWorks okruženju. Sa ovim kursem se osim temeljnih znanja iz 3D modeliranja, polaznike podučava i brzom prevođenju svojih idejnih zamisli u virtualnu stvarnost SolidWorks okruženja uz korištenje praktičnih primjera iz prakse.

 

Nakon kompletiranja kursa, polaznici će biti u stanju da:
- Naprave jednostavne solid modele iz svakodnevnog okruženja te da koriste mogućnosti površinskog okruženja.
- Upotpune svoj dizajn sa sklapanjem pojedinačno oblikovanih dijelova u konačnu cjelinu.
- Konvertuju modele u različite formate u cilju razmjene 3D podataka između različitih CAD paketa.
- Naprave 2D tehničku dokumentaciju na osnovu postojećeg 3D modela.
- Stvore bazične modele koji se prave od limova.
- Samostalno prođu kroz proces generisanja fotorealistične slike (Render) datog modela/sklopa. Ovo podrazumijeva podešavanje svjetla, njegovog intenziteta, sjene, pravca iz kojeg dolazi osvjetljenje, sliku pozadine kao i sl.

 

Moduli:Radni prostor za projektovanje dijelova (Part Design)
Radni prostor za projektovanje sklopa (Assembly Design)
Radni prostor za definisanje pogleda i presjeka (Drawing)
Radni prostor za stvaranje fotorealistične slike (Render tools)
Radni proctor za rad sa limovima (Sheet Metals)

 

 • Predznanje: Osnove rada na računaru i poznavanje 2D crtanja na računaru (npr. AutoCAD)
 • Trajanje: 52 časa (2 mjeseca nastave).
 • Literatura: SolidWorks - originalna knjiga koju polaznici zadržavaju (uključena u cijenu)
 • U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog Multicom CPE certifikata.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.
 • Ovaj kurs je trenutno dostupan samo u CPE Sarajevo

 

Cijena: 595 KM.

Cijena sa 20 % popusta: 475 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).